ติดต่อเรา

Email:icothai@gmail.com

Tel0819511100

           ^ กดเบอร์โทรข้างบนเพื่อติดต่อได้เลยคะ 

Line : 0819511100

Office Hours

 • Monday - Friday 
 • 8.30 A.M. to 5.00 P.M.
 • Saturday - Sunday Closed
 ติดต่อสอบถาม

ชื่อ :
นามสกุล :
บัตรประชาชนเลขที่ :
ที่อยู่ :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
มือถือ :
อีเมล์ :
Line ID :
Facebook ID / Name :
เรื่องที่สอบถาม :
 
 

 
 
 
 
 
LINE ID : 0819511100
บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วน


 >> ผู้ประกอบการมือใหม่

         หลายๆคนคงคิดหรือใฝ่ฝันอยากมีธุรกิจหรือกิจการเป็นของตนเอง เนื่องจากการมีกิจการเป็นของตนเองนั้นทำให้เราสามารถเป็นนายของตนเองได้โดยไม่ต้องทำตามคำสั่งของใครหรือสามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระ แต่การที่เราจะเริ่มทำธุรกิจอะไรขึ้นมาสักอย่างนั้น อันดับแรกคงต้องศึกษาเกี่ยวกับความชอบหรือความถนัดก่อน และเมื่อเรารู้แล้วว่าเราชอบหรือถนัดอะไรก็ต้องเริ่มที่จะลงมือทำไปทีละขั้นทีละตอน 


 >> บันไดสู่ความสำเร็จ

          การจะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจนั้นประกอบไปด้วยปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น ความรู้ความสามารถอย่างลึกซึ้งในกิจการหรือธุรกิจที่เราจะทำ เงินทุน ความอดทนและความพยายาม นอกจากนี้แล้ว การวางแผนเกี่ยวกับรูปแบบขององค์กรธุรกิจที่ดีและมีความเหมาะสมก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้รวดเร็วขึ้น ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจ ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรว่าธุรกิจแบบใดจะมีความเหมาะสมกับธุรกิจของท่านมากที่สุด

 >> การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด

          ส่วนหลายๆท่านที่ดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลแบบห้างหุ้นส่วนจำกัดไปแล้ว แต่มีรู้สึกว่าอยากจะปรับเปลี่ยนรูปแบบขององค์กรไปเป็นบริษัทเพราะมีความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีกว่า ในขณะนี้สามารถที่จะทำได้แล้ว เนื่องจากมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย หุ้นส่วนบริษัท พ.ศ. 2551 ซึ่งเปิดช่องให้ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจำกัด สามารถแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัด ได้

สำหรับหลายๆท่านที่กำลังจะเริ่มทำธุรกิจ ถ้าหากว่าท่านตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วที่จะดำเนินธุรกิจในรูปแบบของ บริษัทจำกัด ซึ่งจะขออธิบายขั้นตอนและวิธีการดำเนินการคร่าวๆดังนี้ คือ 

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด :

สำหรับองค์กรธุรกิจในประเทศไทยที่ได้รับความนิยมในการจัดตั้ง คือ “บริษัทจำกัด” เนื่องจากเป็นรูปแบบองค์กรที่มีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือและมีความมั่นคงด้านเงินลงทุนมากกว่า คณะบุคคล หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้เอง ที่จะมีส่วนช่วยให้ประสบความสำเร็จในการเจรจาทางธุรกิจ 

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด :

 1. ผู้เริ่มก่อการตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไปจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ
 2. เข้าชื่อซื้อหุ้น
 3. ประชุมจัดตั้งบริษัท ตั้งคณะกรรมการของบริษัท
 4. ผู้เริ่มก่อการมอบกิจการให้แก่กรรมการ
 5. ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นชำระเงินค่าหุ้นตามที่กรรมการเรียกให้ชำระ
 6. จัดทำเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน
 7. ยื่นคำขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทจำกัดพร้อมกันภายในหนึ่งวัน

หมายเหตุ: ท่านสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


หน้าที่ของบริษัท ภายหลังจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว :

ในอันดับต่อไปหากท่านได้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเรียบร้อยแล้ว บริษัทจำกัด มีหน้าที่ที่จะต้อง กระทำดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการการจดทะเบียนขอมีเลขผู้เสียภาษีกับกรมสรรพากรภายใน 60 วัน นับแต่วันจดจัดตั้งบริษัทเสร็จ
2. จัดทำบัญชีตามกฎหมาย
3. จัดทำงบการเงิน
4. ยื่นแบบแสดงการเสียภาษีเงินได้

หมายเหตุ: ท่านสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จะเห็นได้ว่าขั้นตอนทั้งก่อนและหลังการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนั้นค่อนข้างจะมีความซับซ้อนสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่เพราะจะต้องจัดเตรียมเอกสารที่ค่อนข้างเยอะ ประกอบกับระเบียบวิธีปฏิบัติจำนวนมากในการติดต่อกับทางราชการ

ดังนั้นการใช้บริการของสำนักงานกฎหมายที่มีประสบการณ์ในการจดทะเบียนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ที่จะช่วยทำให้บริษัทของท่านปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง และยังสะดวกรวดเร็วอีกด้วยและยังสะดวกรวดเร็วอีกด้วย


ถาม-ตอบ : จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วน

1. ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทจำกัด มีอะไรบ้าง?

2. มูลค่าของหุ้นที่ต่ำที่สุดที่จะลงในบริษัทต้องเป็นเท่าไรคะ?

3. การชำระค่าหุ้นของบริษัทจำเป็นต้องชำระเต็มหรือเปล่าครับ?

4. บริษัทต่างด้าวกับบริษัทไทยมีความแตกต่างกันอย่างไรค่ะ?

5. ดิฉันกำลังจะดำเนินจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยค่ะ โดยจะมีเพื่อนชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนด้วย ในกรณีแบบนี้ ดิฉันควรที่จะให้เพื่อนถือหุ้นเท่าไรดีค่ะ บริษัทของดิฉันจึงจะยังคงเป็นบริษัทสัญชาติไทยอยู่?

6. เดิมบริษัทของผมมีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ แต่ในปัจจุบันกำลังจะย้ายไปต่างจังหวัด ดังนั้นผมจะต้องไปจดทะเบียนย้ายสำนักงานที่กระทรวงพาณิชย์ที่กรุงเทพฯ หรือที่ต่างจังหวัดครับ?

7. ทราบมาว่ามีการแก้ไขกฏหมายหุ้นส่วนและบริษัทใหม่ ในเรื่อง การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเดิม ให้บอกกล่าวนัดประชุมเป็นหนังสือ ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่ทราบว่าพอจะอธิบายความแตกต่างได้ไหมค่ะ?


ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทจำกัด มีอะไรบ้าง?

ต้องมีผู้เริ่มก่อการตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไปเข้าชื่อกันทำหนังสือบริคณห์สนธิ และผู้เริ่มก่อการต้องจัดให้หุ้นของบริษัทที่จะตั้งขึ้นนั้นมีผู้เข้าชื่อจองซื้อหุ้นจนครบ ต่อมาให้ดำเนินการประชุมตั้งบริษัท และที่ประชุมได้แต่งตั้งกรรมการบริษัทแล้ว ผู้เริ่มก่อการต้องมอบหมายกิจการให้กรรมการบริษัทรับไปดำเนินการต่อไป โดยกรรมการต้องเรียกให้ผู้เริ่มก่อการและผู้จองหุ้นชำระค่าหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้น และเมื่อได้รับค่าหุ้นแล้วกรรมการต้องไปจดทะเบียนเป็นบริษัทภายใน 3 เดือน ภายหลังจากประชุมจัดตั้งบริษัท

มูลค่าของหุ้นที่ต่ำที่สุดที่จะลงในบริษัทต้องเป็นเท่าไรคะ?

หุ้นละ 5 บาทค่ะ

การชำระค่าหุ้นของบริษัทจำเป็นต้องชำระเต็มหรือเปล่าครับ?

การชำระค่าหุ้นของบริษัทไม่จำเป็นต้องชำระเต็มก็ได้ โดยให้ชำระเพียง 25 เปอร์เซ็นต์ ของทุนจดทะเบียนค่ะ

บริษัทต่างด้าวกับบริษัทไทยมีความแตกต่างกันอย่างไรค่ะ?

บริษัทต่างด้าวคือบริษัทที่ถือหุ้นโดยคนต่างด้าวมากกว่า49 ขึ้นไป บริษัทสัญชาติไทยคือบริษัทที่อาจจะมีคนต่างด้าวถือหุ้นก็ได้แต่ต้องไม่เกิน 49 เปอร์เซ็นต์

ดิฉันกำลังจะดำเนินจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยค่ะ โดยจะมีเพื่อนชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนด้วย ในกรณีแบบนี้ ดิฉันควรที่จะให้เพื่อนถือหุ้นเท่าไรดีค่ะ บริษัทของดิฉันจึงจะยังคงเป็นบริษัทสัญชาติไทย

คุณควรให้เพื่อถือหุ้นมากที่สุด 49 เปอร์เซ็นต์ ค่ะ เพราะถ้าถือหุ้นมากกว่านี้ บริษัทของคุณจะมีสถานะเป็นบริษัทต่างด้าวค่ะ

เดิมบริษัทของผมมีสำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ แต่ในปัจจุบันกำลังจะย้ายไปต่างจังหวัด ดังนั้นผมจะต้องไปจดทะเบียนย้ายสำนักงานที่กระทรวงพาณิชย์ที่กรุงเทพฯ หรือที่ต่างจังหวัดครับ?

คุณจะต้องดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของบริษัทที่กรุงเทพฯให้รียบร้อยก่อนนะคะ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยไปดำเนินการเรื่องเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่กรมสรรพากรที่สำนักของบริษัทคุณตั้งอยู่ภายหลังค่ะ

ทราบมาว่ามีการแก้ไขกฏหมายหุ้นส่วนและบริษัทใหม่ ในเรื่อง การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเดิม ให้บอกกล่าวนัดประชุมเป็นหนังสือ ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่ทราบว่าพอจะอธิบายความแตกต่างได้ไหมค่ะ?

ค่ะ เดิมวิธีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น จะให้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ สองคราว ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ ส่งไปรษณีย์ไปยังผู้ถือหุ้น แต่กฏหมายที่แก้ไขใหม่จะให้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ หนึ่งคราว ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน และ ส่งไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้น จะเห็นได้ว่าวิธีการในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในกฏหมายที่แก้ไขใหม่นั้น จะต้องทำทั้งสองอย่าง แต่กฏหมายเก่าเพียงแค่บอกกล่าวเป็นหนังสือส่งไปรษณีย์ก็เพียงพอแล้ว


 >> ห้างหุ้นส่วน (Partnerships)

ห้างหุ้นส่วน  ตามมาตรา  1012 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติว่า”อันว่าสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคล ตั้งแต่สองคนขึ้นไป ตกลงเข้ากัน เพื่อกระทำกิจการร่วมกันด้วยประสงค์จะแบ่งกำไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ทำนั้น" ดังนั้นตามกฎหมายห้างหุ้นส่วนจะต้องมีลักษณะสำคัญดังนี้
1. บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป จะนำทุนมาเข้าหุ้นกัน (ทุนที่จะนำมาลง ได้แก่ เงินสด ทรัพย์สินอย่างอื่น หรือ แรงงาน คือ ใช้กำลัง สติปัญญา ความคิดแรงกายแทน)
2. ตกลงเข้ากัน คือ บุคคลที่จะเข้าร่วมประกอบกิจการได้ทำสัญญาตกลงกันว่าจะประกอบการค้าร่วมกัน การตกลงกันนั้น จะต้องมีการแสดง เจตนาโดยแจ้งชัด อาจจะทำเป็นสัญญาปากเปล่า หรือ ลายลักษณ์อักษร ก็ได้ว่าจะเข้าเป็น "ห้างหุ้นส่วน"               
3. เพื่อการทำกิจกรรมร่วมกัน คือคู่สัญญา จะต้องมาดำเนินกิจการเพื่อทำการตามที่ได้ตกลงไว้ให้บรรลุวัตถุประสงค์
4. เพื่อประสงค์กำไร   คือ เป็นการตกลงใจทำงาน โดยมีจุดหมายปลายทางเพื่อผลกำไร อันได้เกิดจากกิจการที่ทำนั้น และผลกำไรจะได้นำมาแบ่งกัน ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกัน  

ประเภทห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนบางออก เป็น 3 ประเภท

 1. ห้างหุ้นส่วนสามัญ
 2. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด

1. ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ มีหุ้นส่วน สองคนขึ้นไป  ผู้เป็นหุ้นส่วนจะอยู่ฐานะผู้จัดการ และทุกคนรับผิดชอบในหนี้สินไม่จำกัดจำนวน ตามกฎหมายเรียกว่า ผู้เป็นหุ้นส่วนสามัญ   และเรียกผู้ที่รับผิดชอบการบริหารงานของห้างว่า”หุ้นส่วนผู้จัดการ" 

ข้อดีของห้างหุ้นส่วนสามัญ 
1.  การจัดตั้งกระทำได้ง่าย
2.  มีการร่วมทุนและความรู้ความสามารถจากผู้เป็นหุ้นส่วน
3.  สามารถขยายกิจการด้วยการเพิ่มทุนหรือรับหุ้นส่วนเพิ่มได้                          
ข้อเสียของห้างหุ้นส่วนสามัญ 
1.  เมื่อห้างมีการขาดทุนและเลิกกิจการ ผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีฐานะการเงินดีจะถูกเรียกร้องให้ชำระหนี้ของห้างทั้งหมดได้
2.  ความคล่องตัวและความเป็นอิสระ ในการบริหารงานลดลง
3.  การเสียภาษี เป็นการเสียแบบบุคคลธรรมดา
4.  ผู้เป็นหุ้นส่วนต้องรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ร่วมกันโดย เจ้าหนี้ อาจจะเรียกให้หุ้นส่วนคนใดชำระหนี้ให้จนครบจำนวนย่อมได้
   
2. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล การประกอบการแบบห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล มีลักษณะเหมือนกับห้างหุ้นส่วนสามัญทุกประการ แต่มีข้อแตกต่างกัน   คือการนำห้างหุ้นส่วนสามัญไปจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีผลให้ห้างหุ้นส่วนนั้นเป็นนิติบุคคล แยกต่างหากจากห้างหุ้นส่วน     

ข้อดีของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
1.  การเสียภาษีเป็นการเสียแบบนิติบุคคล 
2.   ได้รับความเชื่อถือจากบุคคลภายนอกมากขึ้น เนื่องจากมีผู้สอบบัญชี
3.  มีการร่วมลงทุนและความรู้ของหุ้นส่วน
4.  เสียภาษี แบบนิติบุคคล

3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด การประกอบการในลักษณะนี้จะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และต้องใส่คำว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด" ไว้หน้าชื่อห้างเสมอไปด้วย โดยมีผู้เป็นหุ้นส่วน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แบ่งหุ้นส่วนออกเป็น 2 ลักษณะคือ
1.  ประเภทจำกัดความรับผิดชอบ จำกัดรับผิดชอบในหนี้สินที่เกิดขึ้น
2. ประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบ การไม่จำกัดความรับผิดชอบ หมายถึง ไม่จำกัดหนี้สินที่เกิดขึ้นกรณี ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิกกิจการตามกฎหมายให้สิทธิ์แก่เจ้าหนี้ ของกิจการมีสิทธิ์เรียกร้องให้นำทรัพย์สินส่วนตัวของหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในส่วนที่นอกเหนือจากเงินที่ลงทุนในกิจการ มาชำระหนี้จนครบ 

ข้อดีของห้างหุ้นส่วนจำกัด 
1.  รวบรวมเงินทุน ความรู้ความสามารถจากผู้เป็นหุ้นส่วนได้มากขึ้น
2.  ผู้มีเงินทุนยินดีจะลงทุนร่วมด้วย โดยเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด ทำให้พ้นภาระรับผิดชอบในหนี้สินแบบลูกหนี้ร่วม
3.  สามารถจะระดมบุคคลที่มีความเชียวชาญในสาขาใด ๆ มาเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดได้
4.  ได้รับความเชื่อถือจากบุคคลภายนอกมากขึ้น
5.  เสียภาษีเงินได้แบบนิติบุคคล

ข้อเสียของห้างหุ้นส่วนจำกัด 
1.  การจัดตั้งมีความยุ่งยากมากขึ้น
2.  หุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบ ต้องรับภาระหนี้สินไม่จำกัดจำนวน
3.  เมื่อมีผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดตาย ล้มละลาย หรือลาออก ห้างหุ้นส่วนนั้นจะต้องเลิกกิจการและชำรบัญชีให้เรียบร้อย


 >> ขอเครื่องหมายการค้า (Trademark)

เครื่องหมายการค้าที่สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ได้ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
1.ต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะ
2.ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
3.ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของผู้อื่น

เครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะเป็นคำหรือข้อความที่มิได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงและไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดไว้ เช่น ชื่อประเทศ ชื่อรัฐ ชื่อเมืองหลวง หรือชื่อทางภูมิศาสตร์อื่นที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย เช่น ภูเขา แม่น้ำ อำเภอ ตำบล เป็นต้น

ดิฉันยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แต่ถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียน ดิฉันควรทำอย่างไรดีค่ะ ?
คุณสามารถอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนที่ไม่รับจดทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ ภายใน 90 วัน โดยระยะเวลาจะนับตั่งแต่วันที่ได้รับหนังสือคำสั่งการพิจารณาของนายทะเบียนค่ะ

ในการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย ต้องใช้ตัวแทนหรือเปล่าครับ ? 
ถ้าคุณเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า คุณสามารถยื่นคำขอด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นแทนได้ค่ะ ในกรณีที่เจ้าของเครื่องหมายเป็นชาวต่างชาติ สามารถยื่นคำขอโดยผ่านตัวแทนผู้รับมอบอำนาจได้ค่ะ 
แต่อย่างไรก็ตามผู้ยื่นคำขอต้องยื่นคำขอเป็นภาษาไทยและต้องมีถิ่นที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ในประเทศไทยด้วยนะคะ

เครื่องหมายประเภทใดบ้างคะ ที่ได้รับความคุ้มครองในประเทศไทย ? 
เครื่องหมายที่ได้รับความคุ้มครองในประเทศไทย มี 4 ประเภท คือ เครื่องหมายการค้า เครื่งหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และ เครื่องหมายร่วม ค่ะ

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใช้ระยะเวลานานมั้ยค่ะ ? 
ใช้ระยะเวลาประมาณ 8 เดือนค่ะ ทั้งนี้ ผู้ขอจะต้องไม่ได้รับคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขใดๆหรือไม่มีการคัดค้านการจดทะเบียนด้วยนะคะ

ดิฉันอยากทราบว่าในการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จะต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรคะ? 
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า มีค่าธรรมเนียมแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้ครับ

ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอรายการสินค้า หรือ บริการ อย่างละ 500 บาท 
ค่าธรรมเนียมการรับจดทะเบียนรายการสินค้า หรือ บริการ อย่างละ 300 บาท


 >> มูลนิธิ (Foundation)

หลักเกณฑ์ในการขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ

ผู้เริ่มก่อการจดทะเบียนมูลนิธิ

 1. ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งมูลนิธิต้องมีอย่างน้อย 3 คน
 2. ชาวต่างชาติสามารถเป็นผู้เริ่มก่อการจัดตั้งมูลนิธิได้ แต่ต้องมีคนไทยอย่างน้อย 1 คนในการเป็นผู้เริ่มก่อการด้วย
 3. ผู้เริ่มก่อการจะเป็นคนเดียวกันกับคณะกรรมการมูลนิธิก็ได้

ทุนของมูลนิธิ

 1. ต้องมีทุนจดทะบียนเป็นเงินสดไม่น้อยกว่า 200,000 บาท ถ้าหากเป็นทรัพย์สินอย่างอื่น จะต้องเป็นเงินสดไม่น้อยกว่า 100,000 บาท (ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการสังเคราะห์ ส่งเสริมการศึกษา การศาสนา การกีฬา  ค้นคว้าเรื่องยาเสพติด หรือก่อตั้งขึ้นโดยหน่วยงานรัฐบาล)
 2. หากมีวัตถุประสงค์ต่างจากนี้ต้องมีทุนจดทะเบียนเป็นเงินสดไม่น้อยกว่า 500,000 บาท  ถ้าหากเป็นทรัพย์สินอย่างอื่น จะต้องเป็นเงินสดไม่น้อยกว่า 250,000 บาท
 3.  ทรัพย์สินที่จะยกให้มูลนิธิเป็นทุนเริ่มแรก จะต้องเป็นทรัพย์สินไม่ติดภาระผูกพันและต้องเป็นของผู้บริจาคเท่านั้น

การดำเนินงานของมูลนิธิ

 1. ต้องมีคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน
 2. คณะกรรมการต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
 3. คณะกรรมการต้องกำหนดรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อนำส่งงบบัญชี และยื่นภาษี ภงด.55

การเลิกมูลนิธิ

 1. ถ้ามูลนิธิต้องเลิกล้มไป ทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิที่เหลืออยู่ต้องตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ นิติบุคลอื่นที่มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 110 เท่านั้น

ค่าธรรมเนียมในการจดมูลนิธิ

 1. ค่าคำขอ 50 บาท
 2. ค่ายื่นคำขอจดทะเบียน ฉบับละ 200 บาท

 >> สมาคม (Association)

หลักเกณฑ์ในการขอจดจัดตั้งสมาคม

 1. ต้องมีผู้เริ่มก่อการ 3 คน และต้องมีข้าราชการตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไปเป็นผู้รับรองประวัติ
 2. สมาชิกของสมาคมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. สมาชิกสามัญ 2. สมาชิกกิตติมศักดิ์
 3. สมาคมต้องระบุค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคม เป็นรายเดือน หรือรายปี
 4. ในการสมัครสมาชิกของสมาคมนั้น ต้องมีสมาชิกสามัญรับรองจำนวน 1 คน
 5. ในการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิไม่จำเป็นต้องมีทุนจดทะเบียน
 6. ทุกปีต้องมีการยื่นงบการเงินให้นายทะเบียนทราบ
 7. หากต้องการตดทะเบียนเลิกสมาคมไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลืออยู่หลังจากชำระบัญชีเรียบร้อยแล้ว ต้องมอบให้แก่ นิติบุคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์เท่านั้น

คำถาม

1. ในการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ กับสมาคมใช้ระยะเวลาเท่าไรค่ะ

ตอบ หากผู้เริ่มก่อการทั้งหมดเป็นคนไทยก็ใช้ระยะเวลา 3 เดือน แต่หากมีผู้เริ่มก่อการเป็นชาวต่างชาติใช้ระยะเวลา 6 เดือน– 1ปี ค่ะ

2. ในการจดทะเบียนมูลนิธิ กับสมาคม ต่างกันตรงไหนครับ

ตอบ  1. ในการจดทะเบียนมูลนิธิไม่ต้องมีข้าราชการระดับ ซี 6 เป็ นผู้รับรองประวัติ 
      2.  การจดจัดตั้งสมาคมไม่กำหนดทุนในการจดทะเบียน 
      3. เรื่องการแบ่งประเภทของสมาชิกและค่าบำรุงสมาคม
3. หากเรามีมูลนิธิที่ต่างประเทศแล้วต้องการจดทะเบียนสาขาที่ประเทศไทยได้ไหมครับ

ตอบ ได้ค่ะ แต่ต้องยื่นขอจดทะเบียนสาขาในต่างประเทศ ที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ และต้องทำตามภายใต้กฏหมายต่างประเทศ


Post By ADMIN  ทนายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่, ทนายเก่งๆเชียงใหม่, LawFirmเชียงใหม่, ทนายอาสาเชียงใหม่ฟรี, รายชื่อทนายความเชียงใหม่,  ทนายเชียงใหม่pantip, ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี, ทนายครอบครัวเชียงใหม่, สำนักงานทนายความเชียงใหม่, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่, สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่, ปรึกษาทนายเชียงใหม่, ทนายอาสาเชียงใหม่, ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี, ทนายเชียงใหม่เก่ง, สภาทนายความเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่มืออาชีพ, ที่ปรึกษากฎหมายเชียงใหม่, ทนายเชียงใหม่ฟรี, ทนายที่ดินเชียงใหม่, ทนายอาสาศาลเชียงใหม่, ทนายอาสาศาลากลางเชียงใหม่, กฎหมายเชียงใหม่, ทนายอาสาเชียงใหม่, สภาทนายเชียงใหม่, ทนายเชียงใหม่เก่ง, ทนายเก่งเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่เก่ง, ทนายเชียงใหม่pantip, ทนายอาสาเชียงใหม่, ปรึกษาทนายฟรีเชียงใหม่, LawFirmเชียงใหม่,  ทนายเชียงใหม่เก่ง, ทนายอาสาเชียงใหม่ฟรี, สํานักงานกฎหมายเชียงใหม่, ทนายครอบครัวเชียงใหม่, ทนายคดีหย่าเชียงใหม่, ทนายคดีกู้ยืมเชียงใหม่, ทนายคดีเช็คเชียงใหม่, ทนายคดีที่ดินเชียงใหม่, ทนายคดีมรดกเชียงใหม่, ดรเกียรติศักดิ์ทนายเชียงใหม่, ทนายวิถีพุทธทนายเชียงใหม่, เนติบัณฑิตย์ไทยทนายเชียงใหม่

#ทนายเชียงใหม่อาสาช่วยท่านด้วยใจ #ทนายเชียงใหม่ #ทนายความเชียงใหม่ #ทนายเก่งๆเชียงใหม่ #LawFirmเชียงใหม่ #ทนายอาสาเชียงใหม่ฟรี #รายชื่อทนายความเชียงใหม่  #ทนายเชียงใหม่pantip #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี #ทนายครอบครัวเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่เก่ง #ทนายอาสาเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี #ทนายความเชียงใหม่มืออาชีพ #ที่ปรึกษากฎหมายเชียงใหม่ #รายชื่อทนายความเชียงใหม่ #สำนักทนายความเชียงใหม่ #ทนายเก่งๆเชียงใหม่ #สภาทนายความเชียงใหม่ #ทนายที่ดินเชียงใหม่ #ทนายครอบครัวเชียงใหม่ #ทนายมรดกเชียงใหม่ #ทนายเช็คเชียงใหม่ #ทนายกู้ยืมเงินเชียงใหม่ #ทนายอาสาศาลเชียงใหม่ #ทนายอาสาศาลากลางเชียงใหม่ #กฎหมายเชียงใหม่ #สำนักงานทนายความเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่ #ทนายฝึกงานเชียงใหม่ #ฝึกงานทนายเชียงใหม่ #LawFirmเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ #ทนายเก่งเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่pantip #ปรึกษาทนายฟรี24ชั่วโมงเชียงใหม่ #ทนายอาสาเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายฟรีเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่เก่ง #ทนายความเชียงใหม่เก่ง #ทนายอาสาเชียงใหม่ฟรี #สํานักงานกฎหมายเชียงใหม่ #ทนายครอบครัวเชียงใหม่ #ทนายความคดีครอบครัวเชียงใหม่ #ทนายคดีหย่าเชียงใหม่คดีหย่า #ทนายคดีกู้ยืมเชียงใหม่ #ทนายคดีเช็คเชียงใหม่ #ทนายคดีที่ดินเชียงใหม่ #ทนายคดีมรดกเชียงใหม่ #ดรเกียรติศักดิ์ทนายเชียงใหม่ #ทนายวิถีพุทธทนายเชียงใหม่ #เนติบัณฑิตย์ไทยทนายเชียงใหม่ #ดรเกียรติศักดิ์เนติบัณฑิตย์ไทยทนายเชียงใหม่ #ทนายสองพี่น้อง #ทนายฝาง #ทนายอาสาเก่งๆ #ทนายสันป่าตอง #ทนายสันทราย #ทนายแม่ริม #ทนายสันกำแพง #ทนายสารภี #ปรึกษาทนายฟรี24ชั่วโมงเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ #chiangmailegalandbusiness #chiangmailawyer

 

#ทนายเชียงใหม่ ปรึกษาทนายความ ฟรี!! 081-951 1100 >"ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ" | คุยง่าย สบายใจ คำนึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านเป็นหลัก | #ทนายเชียงใหม่ และทีม #ทนายความเชียงใหม่ >> ทีมทนายเชียงใหม่เรามุ่งมั่นปรึกษาให้ท่านชาวเชียงใหม่ฟรี เพื่อชาวเชียงใหม่ประหยัด ลิงค์ไลน์ไอดี จิ้มแล้วแอดเพื่อนได้เลย http://line.me/ti/p/~anteros11 ครับผม

=======================================

Dr.K INTER LAW chiang mai legal and business practice to legal help for chiang mai EXPATS Free consult T. 081-951 1100  >> Line : http://line.me/ti/p/~anteros11 #chiangmailegalandbusiness

 

=======================================

ทนายเชียงใหม่ ปรึกษาฟรี โทร 081-951 1100 โทรมาครับ 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่,บริการจดทะเบียนบริษัทจำกัด,บริษัทจำกัด,บริษัท(มหาชน)จำกัด,องค์กรธุรกิจจัดตั้งหรือจดทะเบียนภายใต้กฎหมาย, แก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริษัททุกอย่าง, ให้คำปรึกษาในการจดทะเบียนบริษัท, ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี, จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, ขึ้นทะเบียนนายจ้างประกันสังคม,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่

จดทะเบียนเลิกบริษัท/ชำระบัญชี, ขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ (Work Permit),ต่อใบอนุญาตครบปี, เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่

ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-B) (วีซ่าทำงาน), รับฟ้อง ต่อสู้คดี ยื่นคำให้การคดี เช่น คดีเงินกู้ คดีบัตรเครดิตทุกธนาคาร คดีสินเชื่อธนาคาร คดีร้องขอ เป็นคนสาบสูญ คดีทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่,# ทนายความเชียงใหม่.

คดีผิดสัญญา คดีเช็คเด้ง คดีซื้อขาย คดีเช่า คดีก่อสร้างปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่.

คดีรถชน คดีรถน้ำท่วม บริษัทประกันไม่รับผิดชอบ คดีละเมิด คดีซื้อรถ คดีไฟแนนซ์ยึดรถ คดีค้ำประกันปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่.

คดีจำนอง คดีขายฝากปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่.

ทนายความเชียงใหม่.

คดีแพ่ง ,#ปรึกษาฟรีทนายเชียงใหม่,ทนายความเชียงใหม่

คดีอาญา ,#ปรึกษาฟรีทนายเชียงใหม่,ทนายความเชียงใหม่

ยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก, #ปรึกษาฟรี ทนายเชียงใหม่,ทนายความเชียงใหม่

ยื่นคำร้องขอถอนผู้จัดการมรดก #ปรึกษาฟรีทนายเชียงใหม่,ทนายความเชียงใหม่

ฟ้องเรียกเงินผิดสัญญากู้ยืมเงิน ผิดสัญญาจ้างทำของ ,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องหย่า,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในคดีครอบครัว, ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องเรียกบุตรคืน, ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องถอนอำนาจปกครองผู้เยาว์ ,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องหย่าและเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู ,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องหย่าและขอแบ่งสินสมรส ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องหย่าและเรียกค่าทดแทนจาก,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ชู้,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องหย่าและเรียกค่าเลี้ยงชีพ ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องขอเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียว,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องให้จดทะเบียนรับรองบุตร ,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร ,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องขอให้ศาลมีว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องขอเปลี่ยนอำนาจปกครองบุตร,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องให้คู่หย่า ปฏิบัติตามบันทึกท้ายทะเบียนหย่า ,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

บันทึกท้ายทะเบียนหย่าปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องขอให้แบ่งทรัพย์สินตามบันทึกท้ายทะเบียนหย่า ,ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

ฟ้องเรียกค่าทดแทนผิดสัญญาหมั้น,เรียกสินสอดคืน, ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 #ทนายเชียงใหม่, #ทนายความเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ฟ้องบอกเลิกสัญญาหมั้นเรียกของหมั้นคืน

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ฟ้องคู่สมรสขอแยกกันอยู่ชั่วคราว

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ฟ้องขอให้จดทะเบียนใส่ชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมคนละครึ่ง

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ยื่นคำร้องต่อศาลขออนุญาตแทนการให้ความยินยอมขายที่ดินสินสมรส

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ฟ้องขอเพิกถอนการให้ที่ดินสินสมรส,

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ฟ้องขอใส่ชื่อเป็นเจ้าของร่วมในที่ดินสินสมรส Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ยื่นคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนสมรสซ้อน

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ยื่นคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร,

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ฟ้องบิดาขอให้รับเด็กเป็นบุตรและเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูรวมมาด้วย

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ฟ้องคดีขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแทนการให้ความยินยอมของมารดาในการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ยื่นคำร้องขอตั้งผู้ปกครอง

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ขอให้ศาลแต่งตั้งเป็นผู้ปกครองเด็ก

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 รับว่าความคดีแพ่งและคดีอาญาทั่วราชอาณาจักร พร้อมบริการท่านในงานคดีต่าง ๆ ทุกด้าน

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100 ให้คำปรึกษากฎหมายกับทนายความ ภูเก็ต

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100และคดีความ รับทำนิติกรรมสัญญา รับจดทะเบียนการค้ายื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก,

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100ยื่นคำร้องขอถอนผู้จัดการมรดก ,

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100ฟ้องเรียกเงินผิดสัญญากู้ยืมเงิน ผิดสัญญาจ้างทำของ

, Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100ฟ้องหย่า ,

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100ฟ้องเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในคดีครอบครัว,

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100ฟ้องเรียกบุตรคืน,

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100ฟ้องถอนอำนาจปกครองผู้เยาว์

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100,ฟ้องหย่าและเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100ฟ้องหย่าและขอแบ่งสินสมรส

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100,ฟ้องหย่าและเรียกค่าทดแทนจาก

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100,ชู้

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100ฟ้องหย่าและเรียกค่าเลี้ยงชีพ

Lawyer in Chiang Mai (Chiang Mai Legal) mobile 081-951 1100 Id Line 081-951 1100,ฟ้องขอเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียว,ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องให้จดทะเบียนรับรองบุตร

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่,ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร ,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องขอให้ศาลมีว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องขอเปลี่ยนอำนาจปกครองบุตร,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องให้คู่หย่า ปฏิบัติตามบันทึกท้ายทะเบียนหย่า

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู

,ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่บันทึกท้ายทะเบียนหย่า,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องขอให้แบ่งทรัพย์สินตามบันทึกท้ายทะเบียนหย่า ,ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องเรียกค่าทดแทนผิดสัญญาหมั้น,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่เรียกสินสอดคืน,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องบอกเลิกสัญญาหมั้นเรียกของหมั้นคืน,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องคู่สมรสขอแยกกันอยู่ชั่วคราว,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องขอให้จดทะเบียนใส่ชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมคนละครึ่ง,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ยื่นคำร้องต่อศาลขออนุญาตแทนการให้ความยินยอมขายที่ดินสินสมรส

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่,ฟ้องขอเพิกถอนการให้ที่ดินสินสมรส,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องขอใส่ชื่อเป็นเจ้าของร่วมในที่ดินสินสมรส,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่นคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนสมรสซ้อน

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่, ยื่นคำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องบิดาขอให้รับเด็กเป็นบุตรและเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูรวมมาด้วย,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ฟ้องคดีขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแทนการให้ความยินยอมของมารดาในการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ยื่นคำร้องขอตั้งผู้ปกครอง ,

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ขอให้ศาลแต่งตั้งเป็นผู้ปกครองเด็ก

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่,ฟ้องชู้ เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีมรดก

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีที่ดิน

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่บัตรเครดิต

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่เช่าซื้อรถยนต์

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่รับฟ้อง

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ต่อสู้คดี

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่ยื่นคำให้การคดี

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีเงินกู้

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีผิดสัญญา

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีเช็คเด้ง

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีซื้อขาย

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีเช่า

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีก่อสร้าง

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีรถชน

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีค้ำประกัน

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีจำนอง #ทนายที่ดินเชียงใหม่

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่คดีขายฝาก #ทนายที่ดินเชียงใหม่

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่จัดการมรดก

ทนายความ ปรึกษากฎหมายโทร 081-951 1100 ทนายเชียงใหม่แบ่งแยกมรดก

http://www.icothai.com/

http://xn--72cf2bi6bdb7ewc6a5isb5d.com/

http://xn--42cgi4ck3ccdd1c8b8dd8b7k2b5e.net/

http://xn--2500-zeor4gqa8ehb3ixdzb7k2b5e.com/

https://www.instagram.com/dr.kiettisak_team/

https://www.facebook.com/kiettisak.phantawong/

https://www.facebook.com/kiettisak111/

 https://www.facebook.com/lumpoonlaw2499

https://www.facebook.com/chiangmailawyer01/

http://xn--b3ca1bicj2cj1jqaf.com/

https://www.facebook.com/lamphunlawyer1

https://www.facebook.com/lampang11/

http://xn--12cce9ebk7db0a1kd8e2n.com/

http://xn--42ci7bi9bzf4b9dzb.com/

https://www.facebook.com/lumpoom001/

 https://www.facebook.com/chiangmailawyer1

==============

#ทนายเชียงใหม่อาสาช่วยท่านด้วยใจ #ทนายเชียงใหม่ #ทนายความเชียงใหม่ #สำนักงานทนายความเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ #สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ #ทนายอาสาเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี #ทนายเชียงใหม่เก่ง #สภาทนายความเชียงใหม่ #ทนายความเชียงใหม่มืออาชีพ #ที่ปรึกษากฎหมายเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่ฟรี #ทนายที่ดินเชียงใหม่ #ทนายอาสาศาลเชียงใหม่ #ทนายอาสาศาลากลางเชียงใหม่ #กฎหมายเชียงใหม่ #ทนายอาสาเชียงใหม่ #สภาทนายเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่เก่ง #ทนายเก่งเชียงใหม่ #ทนายความเชียงใหม่เก่ง #ทนายเชียงใหม่pantip #ทนายอาสาเชียงใหม่ #ปรึกษาทนายฟรีเชียงใหม่ #LawFirmเชียงใหม่ #ทนายเชียงใหม่เก่ง #ทนายอาสาเชียงใหม่ฟรี #สํานักงานกฎหมายเชียงใหม่ #ทนายความคดีครอบครัวเชียงใหม่ #ทนายความเชียงใหม่คดีหย่า #ทนายความเชียงใหม่คดีกู้ยืม #ทนายความเชียงใหม่คดีเช็ค #ทนายความเชียงใหม่คดีที่ดิน #ทนายความเชียงใหม่คดีมรดก #ดร.เกียรติศักดิ์ทนายเชียงใหม่ #ทนายวิถีพุทธทนายเชียงใหม่ #เนติบัณฑิตย์ไทยทนายเชียงใหม่ #ดร.เกียรติศักดิ์เนติบัณฑิตย์ไทยทนายเชียงใหม่

Post By ADMIN  ทนายเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่, สำนักงานทนายความเชียงใหม่, สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่, สำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่, ปรึกษาทนายเชียงใหม่, ทนายอาสาเชียงใหม่, ปรึกษาทนายเชียงใหม่ฟรี, ทนายเชียงใหม่เก่ง, สภาทนายความเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่มืออาชีพ, ที่ปรึกษากฎหมายเชียงใหม่, ทนายเชียงใหม่ฟรี, ทนายที่ดินเชียงใหม่, ทนายอาสาศาลเชียงใหม่, ทนายอาสาศาลากลางเชียงใหม่, กฎหมายเชียงใหม่, ทนายอาสาเชียงใหม่, สภาทนายเชียงใหม่, ทนายเชียงใหม่เก่ง, ทนายเก่งเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่เก่ง, ทนายเชียงใหม่pantip, ทนายอาสาเชียงใหม่, ปรึกษาทนายฟรีเชียงใหม่, LawFirmเชียงใหม่,  ทนายเชียงใหม่เก่ง, ทนายอาสาเชียงใหม่ฟรี, สํานักงานกฎหมายเชียงใหม่, ทนายความคดีครอบครัวเชียงใหม่, ทนายความเชียงใหม่คดีหย่า, ทนายความเชียงใหม่คดีกู้ยืม, ทนายความเชียงใหม่คดีเช็ค, ทนายความเชียงใหม่คดีที่ดิน, ทนายความเชียงใหม่คดีมรดก, ดร.เกียรติศักดิ์ทนายเชียงใหม่, ทนายวิถีพุทธทนายเชียงใหม่, เนติบัณฑิตย์ไทยทนายเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 
Share on Facebook

 


ปรึกษาฟรี!! มุ่งมั่นช่วยเหลือแก่ทุกท่าน แบบมิตรภาพ โดยทีมทนายความวิถีพุทธ

ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ และทีมทนายความเชียงใหม่ ติดต่อโทร 081-951-1100

 
เว็บสำเร็จรูป
×